ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА, ОПРИЛЮДНЕНА ДО 31.12.2023 РОКУ
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації.Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 09.10.2017 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 29.08.2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО", що відбулися 20.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 20.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 21.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 20.04.2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО», які призначені на 20 квітня 2017 року

2016

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 23.12.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23.12.2016 року

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства не затверджувались

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради Товариства станом на 04.05.2016 року

Висновки ревізійної комісії за 2015

Особлива інформація - зміна складу посадових осіб Товраиства станом на 18.04.2016 року

Статут Товариства станом 14.04.2016 року

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах Товариства

Протокол Загальних зборів акціонерів Товраиства 

Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року

Положення про Наглядову раду Товариства

Афілійовані особи Товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2016 року

2015
2014
2013
2012
2011
2010
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ