Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства 15.01.2018р.

Доповнення до Публічної безвідкличної вимоги