Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Статут ПАТ "Дніпропетровськ-Авто" (зареєстрований 12.04.2012р.)

Особлива інформація про рішення емітента про утворення філії від 10.04.2012р.

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів 05.04.2012р.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів 05.04.2012р.

Положення про Наглядову Раду (редакція діє з 05.04.2012р.)

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 05.04.2012р.

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 05.04.2012р.

Акт Ревізійної комісії за 2011 рік

Аудиторський висновок за 2011 рік

Річна фінансова звітність за 2011 рік

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 05.04.2012р.