Юридическая информация

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації.Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 09.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 29.08.2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 20.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 21.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 20.04.2017 року

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО", що відбулися 20.04.2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО», які призначені на 20 квітня 2017 року