Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 23.12.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 23.12.2016 року

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства не затверджувались

Особлива інформація - обрання Голови Наглядової ради Товариства станом на 04.05.2016 року

Особлива інформація - зміна складу посадових осіб Товраиства станом на 18.04.2016 року

Протокол Загальних зборів акціонерів Товраиства

Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року

Положення про Наглядову раду Товариства

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах Товариства

Статут Товариства станом 14.04.2016 року

Афілійовані особи Товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2016 року