Юридическая информация

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2010 год

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Статут ПАТ "Дніпропетровськ-Авто"

Особлива інформація

Перелік афілійованих осіб

Положення про Дирекцію

Річна фінансова звітність за 2010 рік

Висновок Аудитора 2010 рік

Протокол Річних Загальних зборів акціонерів 01.04.2011р.

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Повідомлення про загальні збори акціонерів